Pályázat – Szakmai egység vezető

Sajókazai Nappali Szociális Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Sajókazai Nappali Szociális Központ
Házi segítségnyújtás
szakmai egység vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai vezetése, az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása és munkaszervezési feladatainak ellátása. Az elektronikus adatszolgáltatás és a dolgozói továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében (intézményvezető) előírt végzettség ,

•         házi segítségnyújtás szolgáltatásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Fényképes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ( a hatósági bizonyítvány igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a 2.d) és 2. e) bekezdésben foglalt kizáró okok.), motivációs levél, nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         házi segítségnyújtás szolgáltatásban szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
•         kommunikációs, szervező és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés és megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ( a hatósági bizonyítvány igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a 2.d) és 2. e) bekezdésben foglalt kizáró okok.), motivációs levél, nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről, nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság a

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejtiné Nagy Erzsébet nyújt, a 709770591 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Nappali Szociális Központ címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2020 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai egység vezető.

•         Elektronikus úton Fejtiné Nagy Erzsébet részére a fejtizsoka@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Fejtiné Nagy Erzsébet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         A munkáltató székhelyén szokásos módon, – 2020. június 2.