Pályázat – Gondozó, ápoló

Sajókazai Nappali Szociális Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Sajókazai Nappali Szociális Központ
Házi segítségnyújtás
gondozó, ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sajókazai Nappali Szociális Központ ellátási terül, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtás szolgáltatás gondozói feladatainak ellátása, az ide vonatkozó jogszabályok alapján. Az intézmény ellátási területén más gondozó helyettesítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt végzettség ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         házi segítségnyújtás szolgáltatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:
•         kommunikációs, szervező és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés és megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejtiné Nagy Erzsébet nyújt, a 709770591 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Nappali Szociális Központ címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2020 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó, ápoló.

•         Elektronikus úton Fejtiné Nagy Erzsébet részére a fejtizsoka@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Fejtiné Nagy Erzsébet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi út 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         A munkáltató székhelyén szokásos módon, – 2020. június 2.