Patak-meder rendezés

Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával

⇓Nyitó sajtóközlemény

⇓Záró sajtóközlemény

 • a kedvezményezett neve: Sajókaza Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával
 • a szerződött támogatás összege: 174 000 000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében megvalósul:

 • Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.
 • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése
 • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
 • Sajókaza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.
 • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.
 • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.
 • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.
 • Sajókaza belterületi vízrendezés során 1839 m belterületi csatorna épül.
 • Patakmeder rendezés 934 m hosszan.
 • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.
 • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
 • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.
 • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 09. 30.
 • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021szechenyi_2020

⇓A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a települési csapadékvízgazdálkodás jelentősége,
kapcsolódási pontok a megvalósult beruházáshoz

⇓A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a települési csapadékvíz-gazdálkodás jelentősége Lakossági szemléletformálás