Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával

SAJÓKAZA KÖRNYEZETBIZTONSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE, PATAK-MEDER RENDEZÉS ÉS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021

Kedvezményezett neve: Sajókaza Községi Önkormányzat
A projekt címe: Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával
A projektazonosító száma:  TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021
A szerződött támogatás összege: 174 990 000 HUF
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A projekt befejezésének dátuma: 2019.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megvalósul
– Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.
– A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése
– A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
– Sajókaza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.
– A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.
– A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.
– Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.
– Sajókaza belterületi vízrendezés során 1839 m belterületi csatorna épül.
– Patakmeder rendezés 934 m hosszan.
– Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.
– A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
– A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.
– A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával
2018.05.28.

Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása céljából adta be az önkormányzat a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021 jelű, Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával nevű pályázatát. Mindez a település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, a további környezeti káresemények megelőzésére szolgál.

A Széchenyi 2020 program keretében, 199,19 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás a vonzó és élhető települési környezet kialakítását, valamint a fenntartható védelmet biztosítja a természet erőivel szemben. Az élhetőbb környezet is hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi. Sajókaza belterületi vízrendezés során 1839 m belterületi csatorna épül, míg patakmeder rendezés 934 m hosszan történik. Az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba. A lakosság szemléletformálása és a vizek helyben tartásának fontossága is része a projektnek, akárcsak a település környezeti állapotának javítása és a helyi vízkár csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadékmennyiség elvezetését.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; www.nybtf.hu

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával
2019.12.20.


A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projekt során, Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, patak-mederrendezés, és környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása történt. A bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza 2775 m. A fejlesztés az Európai Unió 100 %-os vissza nem térítendő támogatásával, 174 millió Ft-ból valósult meg.


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága TOP2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra tárgyú felhívást tett közzé, melyre Sajókaza Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021 azonosító számon pályázatot nyújtott be, mely 2017. 05. 16. napon kelt támogatási döntés szerint európai uniós támogatásban részesült.
A 174 millió forint európai uniós támogatás segítségével a község ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése valósult meg.

A projekt céljai:
– a belterületen áthúzódó patak rendezése, mely hozzájárul a település belterületének védelméhez, a külterületen keletkezett vizek káros hatásaival szemben,
– Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása,
– a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
– a vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben,
– a vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
A kivitelezési feladatokat a Fer-Forestry Kft végezte. A beruházás 2019. november 25-én elkészült, a projekt fizikai zárása 2019. december 20-án történik.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; www.nybtf.hu

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a települési csapadékvíz gazdálkodás jelentősége, kapcsolódási pontok a megvalósult beruházáshoz

Bővebben…

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a települési csapadékvíz-gazdálkodás jelentősége Lakossági szemléletformálás

Bővebben…