Rendezési terv

Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelete Sajókaza Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Belterületi szabályozási tervlap

Külterületi szabályozási tervlap

1. melléklet
2. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének:
11/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
1. függelék a 11/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
20/2017. (XII 13..) önkormányzati rendelete
20/2017. (XII 13..) önkormányzati rendelet 1. melléklete
20/2017. (XII 13..) önkormányzati rendelet 2. melléklete
20/2017. (XII 13..) önkormányzati rendelet 3. melléklete