Sajóivánka-OH(-Rimaszombat) 400kV-os új távvezeték

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sajóivánka-OH(-Rimaszombat)  400kV-os új távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átvételi Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2020. március 9-én megkezdi a fent nevezett távvezeték nyomvonalában történő építési munkáit. A munkavégzés előre láthatóan 2020. november 30-ig fog tartani.

A munkavégzés kiterjed a távvezetéki nyomvonal Sajókaza község közigazgatási terlületéhez tartozó Sajókaza külterület 017/6, 017/3, 022 hrsz-ú ingatlanokra.

A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik.

A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlévő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon vagy levélben a következő címre jelenthetik be:

MVM XPert Zrt. – 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.