Óvodapedagógus – pályázat

Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Rákóczi utca 21. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-6 éves gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petercsákné Fonó Andrea nyújt, a 48/355-119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Rákóczi utca 21. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Podlovics Magdolna óvodatitkár részére a gezenguz.ovodatitkar@sajokaza.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Petercsákné Fonó Andrea intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Rákóczi utca 21. . .

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Sajókaza Községi Önkormányzat honlapja – 2020. május 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.