Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Pályázati Felhívás

A Kárpátok Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanévre.

A pályázat részletei: Keressük azt az 1-3 fő, hátrányos helyzetű fiatalt, akit ösztöndíjjal támogathatunk a 2020/2021-es tanévben. A jelentkezőknek a Kárpátok régió magyarországi területén (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) kell állandó lakcímmel rendelkezniük. Jelentkezhetnek végzős, érettségiző, nappali tagozaton felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó középiskolások, és nappali tagozatos felsőoktatási intézményének hallgatói. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a térség problémáinak megoldása, és hosszú távú fenntartható fejlődésének biztosítása iránt; valamint felsőoktatási tanulmányaik elvégzése után a régióban kívánják szakmai tevékenységüket ellátni.

A pályázók köre:  Azok az érettségizett tanulók, akik a régió valamelyik felsőoktatási intézményébe nyert felvételt; és az érettségi bizonyítvány tanulmányi átlagát legalább 4,00-es eredménnyel zárta.  Azok az egyetemisták, akik a régió bármely felsőoktatási intézményében tanuló, nappali tagozatos hallgatói; és minimum 3,5-ös tanulmányi eredménnyel rendelkezik az utolsó lezárt félévben.

A kiválasztás során előnyt élveznek: a felsőoktatási intézmények hallgatói közül azok, akik:  szakdolgozatukat a régió problémáival és azok megoldásaival kapcsolatban írják;  Első évesek valamely humán irányultságú, gazdasági és/vagy társadalomtudományi szakon (pl.: a Szociálpedagógia, Neveléstudományi, Kisebbségtudományi, Turizmus és Politológia Tanszékeken tanulók);

A jelentkezéshez szükséges pályázati anyag tartalma és a szükséges iratok:  önéletrajz (szakmai előmenetel a diákköri, demonstrátori, egyéb közéleti illetve társadalmi, önkéntes munka kiemelésével);  motivációs levél – maximum 800 szó (melyben szerepel a hallgató/leendő hallgató régióhoz fűződő viszonya, illetve az ösztöndíj felhasználásnak/szükségességének indoklása, jövőbeni szakmai és tanulmányi tervei, céljai); 1  egy maximum 1 oldalas esszé „Milyennek látom a régiómat 10 év múlva” címmel;  iskolalátogatási igazolás (egyetemi, főiskolai hallgatók esetén) / igazolás arról, hogy a diák felvételt nyert bármelyik, a régióban található felsőoktatási intézménybe (érettségizettek esetén);  az utolsó lezárt félév leckekönyvi másolata / érettségi bizonyítvány másolata;  a pályázó nyilatkozata és az azt alátámasztó dokumentumok a hallgató anyagi, szociális helyzetéről (saját bevétel, szülők bevétele, testvérek száma, egyéb ösztöndíjak, stb.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 8.

A pályázati anyagot egy példányban, elektronikus formában (a szükséges igazolásokat szkennelve) kérjük eljuttatni Tomik Judit részére az judit.tomik@cfoundation.org e-mail címre!

Az ösztöndíjjal járó kötelezettségek:  heti 10 órában „A régióért a régióban” c. önkéntes munka Alapítványunknál, vagy egy partner szervezetünknél;  részvétel az Alapítvány programjain;  a jövő évi önkéntesek mentorálása.

Amit kínálunk:  szakmai tapasztalat a civil szférában (szükség esetén a szakmai gyakorlatról igazolást állítunk ki);  havi folyósítású ösztöndíj (30e Ft/hó/fő) a jelentkezők kvalitásától függően;  rugalmas, egyéni beosztás.

További információ: Tomik Judit, Kárpátok Alapítvány, www.karpatokalapitvany.hu; 3300 Eger, Felvégi út 53., Tel.: 36-516-750; e-mail: judit.tomik@cfoundation.org