TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Kedves Tanulók!

Amennyiben az általános iskola 5-8. osztályában, valamint a középiskola 9-12. évfolyamán  nappali tanulmányokat folytató tanuló vagy, a tanulmányi eredményed év végén 4,5 vagy annál jobb volt, sajókazai lakcímmel rendelkezel és itt is élsz életvitelszerűn, a  családodban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700 %-át, ami jelenleg 199 500,-Ft, Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egész éves sikeres munkádat tanulmányi ösztöndíjjal kívánja elismerni.

A tanulmányi ösztöndíj összege 4,5 – 4,9 tanulmányi átlagnál 10.000,-Ft, 5 tanulmányi átlag esetén 15.000,-Ft.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet 2023. július 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba, a nyomtatványok elérhetők ugyanitt, vagy a www.sajokaza.hu-ról letölthetők. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, a tanulmányi eredményt tartalmazó tanév végi bizonyítvány hitelesített másolatát, a jövedelmi körülményekre vonatkozó, a rendelet szerinti nyilatkozatot, és az azokat igazoló dokumentumokat.

KÉRELEM TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

JÖVEDELEMNYILATKOZAT