TÁJÉKOZTATÁS nyári gyermekétkeztetésről

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelemi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (7) bekezdése szerint felhívom a hátrányos  helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű, 18 év alatti gyermekek szüleinek figyelmét arra, hogy a rászoruló gyermekek részére a nyári szünidei étkezést az önkormányzat 2023. évben az iskolai nyári szünetből 43 munkanapra, és az erre az időszakra eső óvodai zárvatartás munkanapjaira biztosítja, a déli meleg főétkezés formájában.

A szünidei étkezés napjai:
2023. június 19. – június 30. (10 munkanap)
2023. július 1. – július 31. (21 munkanap)
2023. aug. 1. – aug. 16. (12 munkanap)

Az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben az önkormányzat fenntartásában lévő Konyhán (3720 Sajókaza, Ady E. u. 2. ), valamint a Gézengúz Bölcsődében (3720 Sajókaza, Sólyom telep 1.) az étel elvitelével biztosítjuk 12.00 és 14.00 óra között!

Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülő ill. törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Konyhán (3720 Sajókaza, Ady E.u.2.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt : Arany János utca, Árpád fejedelem utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Nagykő utca, Papszer utca, Petőfi utca, Sajó utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Vértanúk utca

A Gézengúz Bölcsődében (3720 Sajókaza, Sólyom telep 1.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt: Bányász utca, Hegyalja utca, Május 1. utca, Sólyom telep, Szegfű utca, Virág utca

Az étel előre csomagolva kerül kiosztásra! Ételhordót nem kell a szülőnek biztosítani!

Tájékoztatom továbbá, amennyiben gyermeke a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles bejelenteni a távolmaradást és annak időtartamát!

Az óvodáskorú gyermeket kizárólag az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg a szünidei gyermekétkeztetés!