BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SAJÓKAZA TELEPÜLÉSEN

BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SAJÓKAZA TELEPÜLÉSEN
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036

Kedvezményezett neve: Sajókaza Községi Önkormányzat
A pályázati felhívás kódszáma: TOP- 1.4.1-19
A pályázati felhívás neve: BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 
A projekt címe: Bölcsőde létrehozása Sajókaza településen
A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036
A szerződött támogatás összege: 299 990 000 HUF
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.06.05.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Sajókaza Községi Önkormányzat – a demográfiai és a munkavállalási adatai, valamint a településen 0-3 éves korúak száma alapján, egy 2 csoportos, melegítőkonyhás, teraszos, nagy területű játszóudvaros bölcsőde létrehozása, korszerű berendezésekkel történő felszerelése mellett döntött. A projekt keretében – több bölcsődei csoport egy telephelyen való kialakításával – új bölcsődei szolgáltatás létrehozása valósul meg. A fejlesztés során kialakítandó új férőhelyek száma: 24 fő, a fejlesztés során kialakítandó új bölcsődei csoportok száma: 2 db.

A bölcsőde a Sólyom telepen, a Sajókaza Község Önkormányzata tulajdonában álló – használatból kivett óvodai – ingatlan felújításával, átalakításával, épületvillamossági és épületszerkezeti korszerűsítésével, energiahatékony építészeti megoldások (szigetelés, nyílászárócsere, hibrid hőszivattyús és kondenzációs gázkazán telepítésével történő fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás; napelem és napkollektor) alkalmazásával, zöld-terület fejlesztésével, játszóudvar kialakításával valósul meg.

A projekt keretében, a biztonságos működés érdekében beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, valamint komplex akadálymentesítés valósul meg az előírt számú normál és akadálymentes parkoló-férőhelyek, valamint akadálymentes mosdó és rámpa kialakításával.

A projekt keretében, a működéshez a szükséges kötelező eszközök: bútorok, szakmai- és fejlesztő eszközök teljes körű beszerzésére kerül sor.

A fejlesztés minden költsége elszámolható. A kedvezményezett többek közt:
– átalakítás, felújítás, korszerűsítés, zöldterület-fejlesztés,
– parkoló-férőhely fejlesztés és akadálymentesítés,
– beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása,
– eszközbeszerzés,
– projektelőkészítés és közbeszerzés,
– kötelező nyilvánosság biztosítása,
– projektmenedzsment,
– és egyéb szakértői tevékenységek finanszírozására részesült támogatásban.

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Bölcsőde létrehozása Sajókaza településen”
2021/06/16


Sajókaza Községi Önkormányzat, a „TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036” azonosító számú projekt keretében egy 2 csoportos, 24 férőhelyes, melegítőkonyhás, teraszos, nagy területű játszóudvaros bölcsőde létrehozását, korszerű berendezésekkel történő felszerelését valósítja meg. Az Európai Unió a Széchenyi 2020 programon keresztül 299,99 millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást biztosított erre a célra, mely keretében a Sólyom telepen található ingatlan felújításával, átalakításával megvalósul a bölcsődei szolgáltatás biztosítása a településen.


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága TOP 1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Sajókaza község Önkormányzata TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amely 2020. április 3. napon kelt támogatási döntés szerint európai uniós támogatásban részesült.

Sajókaza községben jelenleg nincs a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító ellátás, ezt hívatott megoldani a projekt, mely új bölcsődei intézmény és szolgáltatás kialakítására irányul. A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül 2 db, maximum 12 fős új bölcsődei csoport és beszerzésre kerül a működéshez szükséges valamennyi bútor, szakmai- és fejlesztő eszköz.

A beruházás a Sólyom telepen (Hrsz: 964) valósul meg, egy használatból kivett óvodai épület felújításával, átalakításával, épületvillamossági és épületszerkezeti korszerűsítésével, energiahatékony építészeti megoldások (szigetelés, nyílászárócsere, hibrid hőszivattyús és kondenzációs gázkazán telepítése, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás; napelem és napkollektor) alkalmazásával, zöldterület fejlesztésével, játszóudvar kialakításával valósul meg. A biztonságos működés érdekében beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, valamint komplex akadálymentesítés valósul meg akadálymentes parkoló-férőhelyek, valamint akadálymentes mosdó és rámpa kialakításával.

A projekt 2020 júniusában, az építési beruházás 2021. áprilisában kezdődött, a kivitelezési munkálatokat az ÁBÉP GLOBÁL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi, a projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2021.december 31.

A Széchenyi 2020 program keretében elnyert 299,99 millió forint, 100 százalékos támogatási intenzitású európai uniós támogatás segítségével, a fejlesztés eredményeként egyrészt új, minőségi szolgáltatás biztosítása valósul meg a településen, másrészt jelentősen csökken az ingatlan üzemeltetési költsége ezzel biztosítva a hosszútávú fenntarthatóságot.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; www.nybtf.hu

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Bölcsőde létrehozása Sajókaza településen”
2022/06/02


Sajókaza Községi Önkormányzat, a „TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036” azonosító számú projekt keretében egy 2 csoportos, 24 férőhelyes, melegítőkonyhás, teraszos, nagy területű játszóudvaros bölcsőde létrehozását, korszerű berendezésekkel történő felszerelését valósítja meg. Az Európai Unió a Széchenyi 2020 programon keresztül 299,99 millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást biztosított erre a célra, mely keretében a Sólyom telepen található ingatlan felújításával, átalakításával megvalósul a bölcsődei szolgáltatás biztosítása a településen.


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Sajókaza község Önkormányzata TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00036 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amely 2020. április 3. napon kelt támogatási döntés szerint európai uniós támogatásban részesült.

Sajókaza községben jelenleg nincs a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító ellátás, ezt hívatott megoldani a projekt, mely új bölcsődei intézmény és szolgáltatás kialakítására irányul. A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül 2 db, maximum 12 fős új bölcsődei csoport és beszerzésre kerül a működéshez szükséges valamennyi bútor, szakmai- és fejlesztő eszköz.

A beruházás a Sólyom telepen (HRSZ:964) valósul meg, egy használatból kivett óvodai épület felújításával, átalakításával, épületvillamossági és épületszerkezeti korszerűsítésével, energiahatékony építészeti megoldások (szigetelés, nyílászárócsere, hibrid hőszivattyús és kondenzációs gázkazán telepítése, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás; napelem és napkollektor) alkalmazásával, a zöld-terület fejlesztésével, játszóudvar kialakításával valósul meg. A biztonságos működés érdekében beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, valamint komplex akadálymentesítés valósul meg akadálymentes parkoló-férőhelyek, valamint akadálymentes mosdó és rámpa kialakításával.

A projekt 2020. júniusában, az építési beruházás 2021. áprilisában kezdődött. A kivitelezési munkálatokat az ÁBÉP GLOBÁL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte, a munkálatok készrejelentése 2022 márciusában, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2022 áprilisában zajlott le. A működéshez szükséges eszközök beszerzése megvalósult. A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja 2022.06.30.

A Széchenyi 2020 program keretében elnyert 299,99 millió forint, 100 százalékos támogatási intenzitású európai uniós támogatás segítségével, a fejlesztés eredményeként egyrészt új, minőségi szolgáltatás biztosítása valósul meg a településen, másrészt jelentősen csökken az intézmény üzemeltetési költsége, ezzel biztosítva a hosszútávú fenntarthatóságot.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; www.nybtf.hu