Nyomtatványok


Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatók, nyomtatványok

ÉPÍTMÉNYADÓ

⇓Építményadó rendelet
Általános tájékoztató és kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz
Építményadó bevallás nyomtatvány

GÉPJÁRMŰADÓ

Általános tájékoztató és kitöltési útmutató gépjárműadó bevalláshoz
Gépjárműadó bevallás nyomtatvány

IPARŰZÉSI ADÓ

Helyi iparűzési adó rendelet
Általános tájékoztató és kitöltési útmutató helyi és ideiglenes jellegű iparűzési adóról
Helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány
Ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány
Bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány iparűzési adó
Adóigazolási kérelem helyi iparűzési adó

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Magánszemélyek kommunális adó rendelet
Általános tájékoztató és kitöltési útmutató magánszemélyek kommunális adójához
Magánszemélyek kommunális adó bevallás nyomtatvány

DESZTILLÁLÓ BERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL

⇓Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről


Kötelező nyilvántartások

Nyilvántartás a telepengedély – köteles, illetve bejelentés – köteles telepekről
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről


Hulladékszállítással kapcsolatos nyomtatványok

⇓60 literes edényzet utáni számlázás igénylése
⇓Adatfelvevő űrlap tulajdonosváltozás
⇓Adatlap szolgáltatás igénybevételéhez
⇓Névátírás bejelentése
⇓Postázási címváltozás bejelentése
⇓Szüneteltetési kérelem
⇓Többlethulladék igénylése űrlap


Egyéb tájékoztatók, nyomtatványok

⇓BEJELENTÉS Vendéglátóhely üzlettípusról – nyomtatvány
⇓Ebösszíró adatlap – 2018
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem
Kérelem telepengedély bejelentés köt. tevékenység
Közérdekű adat megismerésére irányuló adatigénylés
⇓Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására
Kérelem nyomtatvány lakcím fiktíválása iránt
Kérelem nyomtatvány fa kivágásához
Kérelem nyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
⇓Óvodai, iskolai étkeztetési támogatás
⇓Kérelem az iskolakezdési támogatáshoz
⇓Méhészeti bejelentő lap
⇓Tájékoztató a szociális ellátások változásáról
⇓Tájékoztató birtokvédelmi eljárással kapcsolatban
⇓Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
⇓Tájékoztató a lakhatási támogatásról
⇓Kérelem a lakhatási támogatáshoz
⇓Kérelem a bérlet támogatáshoz
⇓Kérelem gyógyszer támogatáshoz
⇓Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz
⇓Kérelem súlyos fogyatékos gyermekek támogatásához
⇓Kérelem temetési támogatásához
⇓Bursa Hungarica – Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
⇓Bursa Hungarica – Jövedelemnyilatkozat
⇓Bursa Hungarica – Jövedelem igazolás
⇓Bursa Hungarica 2022 – “A” típusú pályázati kiírás
⇓Bursa Hungarica 2022 – “B” típusú pályázati kiírás
⇓Kérelem szociális tüzelőanyag támogatáshoz
⇓Nyilatkozat az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 6. sz. melléklet
⇓Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez 7. sz. melléklet
⇓Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 8. sz. melléklet
⇓Pályázati adatlap az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt
⇓Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII..27) Korm. határozatban foglalt háztartások részére


 Bankszámlaszámok

Sajókaza Község Önkormányzatának helyi adózáshoz kapcsolódó bankszámlaszámai