Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE SAJÓKAZÁN
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Sajókaza Községi Önkormányzat
A pályázati felhívás kódszáma: TOP- 4.2.1-16
A pályázati felhívás neve: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán
A projektazonosító száma: TOP- 4.2.1-16-BO1-2017-00002
A szerződött támogatás összege: 126 015 692 HUF
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A projektmegvalósítás tényleges kezdete (megvalósítás során kötött 1. szerződés dátuma): 2018.03.29.
A projekt fizikai befejezésének tényleges dátuma (utolsó tevékenység teljesítésének napja): 2020.04.24.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Sajókaza Községi Önkormányzat az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítés, és gyermekjóléti szolgálat alapszolgáltatásokat nyújtja az arra jogosultaknak. A projekt keretén belül a nappali szociális intézmény és a családsegítő intézmény bővítése, felújítása, korszerű berendezésekkel történő felszerelése valósul meg.

A nappali szociális intézmény a Petőfi Sándor út 3.sz. alatt, a 1095/1. hrsz-on működik. A szolgáltatást igénybe vevők számának emelkedése miatt azonban már nem volt megfelelő annak az infrastruktúrája. Az épület nem rendelkezik az ellátandó funkciójához mérten elegendő helyiséggel, ezért szükséges a létesítmény bővítése és korszerűsítése. A projekt eredményeként a már meglévő szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése valósul meg.

A családsegítő szolgálat a Petőfi Sándor út 7.sz. alatt, 1091/6. hrsz. alatt található. A projekt keretében megvalósul a létesítmény tetőszerkezetének felújítása, a fűtési rendszer átalakítása, kondenzációs gázkazán beépítése radiátorokkal, valamint egy napelemes rendszer kiépítése, mely hozzájárul az áramellátás biztosításához.

A felújítás révén az ingatlanok üzemeltetési költsége lényegesen csökken, az ellátandó funkciónak megfelelő helyiségek kerülnek kialakításra. A projekt keretében tehát az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és az étkeztetés körülményei javulnak.

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosult mind a tervezés, mind a beruházás megvalósítása alatt, a módosítás eredményeként:
– Mindkét épület esetén kondenzációs gázkazán került kiépítésre,a hőszivattyús fűtési rendszer helyett, kondenzációs gázkazán került kiépítésre és elmaradt a napkollektorok telepítése.
– A nappali szociális intézmény kapcsán elmaradt továbbá a napelemes rendszer bővítése, a főfalak utólagos vízszigetelése, de új elemként megvalósult az épület teljes villamoshálózatának és vízvezetékrendszerének teljes cseréje.
– A családsegítő szolgálat esetén is megvalósult az elektromos hálózat teljes cseréje, valamint a korábban megépített akadálymentes rámpa felújítása. Az épületen belül új fogadó helyiség (játéksarok) lett kialakítva a gyerekeknek.
– A szociális szolgáltatások nyújtásához szükséges kerékpárok számának felülvizsgálata alátámasztotta, hogy az eredetileg tervezett 10 db munkaeszköz helyett 12 szükséges a zavartalan ellátás biztosításához. Az elektromos tűzhely helyett, a konyha infrastrukturális hálózatának kialakítása és az ellátandó feladatok végett, egy ugyanazon kapacitással bíró gázellátású tűzhely beépítése, valamint egy 344 literes hűtőszekrény beszerzése valósult meg. Az eszközlistában tervezett rozsdamentes kézmosó és mosogatómedence beszerzése nem valósult meg, mert azok helyett – más forrásból biztosított – kerámia eszközök kerültek beépítésre.

A fejlesztés minden költsége elszámolható. A kedvezményezett:
– bővítés, átalakítás, felújítás, új építés,
– fűtéskorszerűsítés, energiahatékonysági intézkedések,
– az épületek teljes villamos rendszerének felújítása,
– étkeztetéshez szükséges melegítőkonyha fejlesztése,
– eszközök beszerzése (kerékpárok és konyhai eszközök),
– parkoló-férőhely fejlesztése,
– megújuló energiaforrás alkalmazása,
– akadálymentesítés,
– nyilvánosság biztosítása
– projektmenedzsment
tevékenységek finanszírozására részesült támogatásban.

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán”
2018.05.28.


Sajókaza Községi Önkormányzat, a TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002” azonosító számú projekt keretében alapszolgáltatás – úgy, mint az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés biztosítása, a házi segítségnyújtás és családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgálat alapszolgáltatásai – fejlesztését valósítja meg. Az Európai Unió a Széchenyi 2020 programon keresztül 126,02 millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást biztosított erre e célra, mely keretében megvalósul a nappali szociális intézmény és a családsegítő intézmény bővítése, felújítása, korszerű berendezésekkel történő felszerelése.


Sajókaza Községi Önkormányzat egy megfelelően felújított, kibővített, korszerű eszközökkel felszerelt épületben szerette volna tovább üzemeltetni fent említett intézményeit. A TOP-4.2.1-16 sz. pályázati felhíváson belül elnyert, TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán” c. pályázat keretén belül lehetőség nyílt ezek megvalósítására.A projekt 2018 márciusában kezdődött és 2 éves periódus alatt valósult meg, a kivitelezési munkálatok 2020. februárjában zárultak, míg a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020.04.25.A Széchenyi 2020 program keretében elnyert 126,02 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a fejlesztés eredményeként 2 épület infrastrukturális és 4 szociális alapszolgáltatás minőségi fejlesztése valósul meg. A projekt támogatási intenzitása 100 százalékos.

A nappali szociális intézmény a Petőfi Sándor út 3. sz. alatt, a 1095/1 hrsz.-on működik. Az épület nem rendelkezett az ellátandó funkciójához mérten elegendő helyiséggel, ezért szükséges volt a létesítmény bővítése, valamint átfogó infrastrukturális fejlesztése. A projekt keretében megvalósult többek között a fűtés korszerűsítése – kondenzációs gázkazán kiépítésével, az épület víz-és hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, új tetőszerkezet kiépítése, vagy a víz-és szennyvízhálózat bővítése, valamint az elektromos hálózat cseréje.

A családsegítő szolgálat a Petőfi Sándor út 7.sz. alatt, a 1091/6. hrsz. alatt található. A projekt keretében megvalósult a létesítmény a fűtési rendszerének átalakítása; kondenzációs gázkazán beépítése radiátorokkal, a víz- és szennyvízhálózat bővítése, az elektromos hálózat cseréje, valamint egy napelemes rendszer kiépítése, mely hozzájárul az áramellátás biztosításához.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat korszerű eszközökkel felszerelt épületben üzemeltesse intézményeit,a projekt terhére konyhai eszközök (1 db 4 lapos gázellátású tűzhely, 1 db 344 literes hűtőszekrény és 1 db csepegtető fali polc), valamint a szociális szolgáltatások nyújtásához, a zavartalan ellátás biztosítása érdekében 12 db kerékpár került beszerzésre.

A fejlesztés eredményeként egyrészt jelentősen csökkent az ingatlanok üzemeltetési költsége,másrészt javult a már meglévő szociális alapszolgáltatások: az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális étkeztetés minősége és a szolgáltatások nyújtásának körülményei.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; www.nybtf.hu