ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Pénzügyi csoportvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓKAZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi csoportvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Sajókaza Községi Önkormányzat és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, könyvelés, éves és évközi pénzügyi mérlegek, jelentések, vagyonkimutatások, költségvetési beszámolók elkészítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sajókaza

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, mérlegképes könyvelői végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  Felhasználó szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Pénzügy, bank és biztosítás, pénzügyi-számviteli ismeretek

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

  Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

  Terhelhetőség (egyéb)

  Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.28. 14:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiíró a pályázatot eredménytelenné nyilvánításának jogát indoklási kötelezettség nélkül az eljárás időtartama alatt fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.30. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajókaza község honlapján

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.01.