PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a szociális célú tüzelőanyagban részesülő háztartások részére biztosított tűzifa kiszállítására

1. Pályáztató: Sajókaza Községi Önkormányzat

3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.
A képviseletében eljár: Rusznyák István polgármester
cím: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.
telefon: 48/355-001
email: titkarsag@sajokaza.hu

2. A beszerzés tárgya:

Az Északerdő Zrt-től igényelt 655 m3 tűzifa beszállítása a településre és a szociális célú tüzelőanyagban részesülő háztartások részére biztosított tűzifa kiszállítása

3. A teljesítés helye: Sajókaza közigazgatási területe

A nyertes pályázó a tűzifa beérkezése és 2021. február 15. között teljesít.

4. A pályázónak meg kell jelölni, hogy milyen nettó áron vállalja 1 m3 tűzifa beszállítását és házhoz szállítását.

A pályázó úgy alakítsa ki az árat, hogy az számára nyújtson fedezetet valamennyi közvetlen és közvetett költségre és ráfordításra.
A vállalt ár a szerződés időtartama alatt nem változtatható függetlenül bármely tényezőtől.
A fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15 nap.

5. A pályázóval szemben támasztott követelmény:

-A pályázati tevékenységre érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.
-0,5 m3 vagy 1 m3 mérésére alkalmas eszközzel kell rendelkeznie.
-Sajókaza Község Önkormányzatánál ne legyen adó vagy bárminemű ki nem fizetett tartozása.

A pályázathoz a tevékenység végzésére szóló engedély másolatát csatolni szükséges.

A tartozásra és az eszközre vonatkozó alkalmasságot nyilatkozat formájában kell igazolni.

6. A pályázat beadásának határideje: 2020. november 3. 16,00 óra

A pályázat beadásának módja: a pályázat titkarsag@sajokaza.hu email címre történő megküldése.