Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást nyújt azon kérelmezők részére, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 600 %-át (171.000,-Ft-ot).

Az iskolakezdési támogatást általános iskolai tanulók, középiskola nappali tagozatos tanulók és felsőoktatási intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, első diplomájukat szerző nappali tagozatos hallgatók igényelhetik.

A támogatás megállapításához iskolalátogatási ill. hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtani!

A kérelem és az igazolás benyújtásának határideje: 2021. október 30. Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő!

Az iskolakezdési támogatás kifizetése készpénzben, pénztári kifizetéssel történik a benyújtási határidő leteltét követő 5. napig.

A kérelem benyújtásához nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.sajokaza.hu honlapról.

A kérelmekről az Igazgatási és Településfejlesztési Bizottság dönt.

Községi Önkormányzat

KÉRELEM ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ