Pályázat a Sajókazai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató álláshely betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)-(7) bekezdései alapján pályázatot hirdet a Sajókazai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató álláshely betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan időtartamú

A munkavégzés helye: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.

Munkaviszony jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 15 napon belül

A munkakör betöltésének kezdete: az elbírálást követően azonnal

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyvezetői feladatok ellátása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Meghatározott költségvetési támogatás keretei között, a helyi önkormányzat által megszabott irányelveknek megfelelően vezeti, tervezi, szervezi és irányítja a kft. egész tevékenységét, a településtisztasággal, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, gyakorolja a munkáltatói jogokat a kft. dolgozói felett. Szervezi és irányítja a közfoglalkoztatottak munkáját, elvégzi a közfoglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

Bérezés és egyéb járandóságok, juttatások: Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előny jelenthet:

 • Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség,
 • Legalább 1-3 éves közfoglalkoztatásban eltöltött vezetői gyakorlat,
 • Európai Unió által támogatott pályázatok írásában, menedzselésében szerzett gyakorlat,
 • Építőiparban, mezőgazdasági termelésben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
 • Vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhessék,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zár ülést tartson,
 • Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 3:115. § (1), (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségről.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rusznyák István polgármester (telefon: 48/355-001) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot Rusznyák István polgármester részére – „Pályázat Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állásra” megjelöléssel – címezve (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) kell benyújtani.