EGYSÉGES ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az egységes óvodai beiratkozás
2022. ÁPRILIS 19-TŐL – 2022. ÁPRILIS 22-IG
minden nap 8.00-12.00-ig lesz a Rákóczi utcai óvodában

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonata, vagy személyigazolványa
  • TAJ kártyája,
  • lakcím igazolványa
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
  • hátrányos- és/vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat

A szülő:

  • személyi igazolványa
  • lakcímkártyája

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a kijelölt napokon és időpontban keressék fel az óvodánkat és írassák be óvodáskorú gyermekeiket.

Sajókaza, 2022. március 21.

                                                                                  Petercsákné Fonó Andrea s.k.

                                                                                              intézményvezető