Tájékoztatás

paragrafusA szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tövény (továbbiakban Szt.) 134 § (1) bekezdése szerint a 2015. március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő ügyekben a járási hivatal jár el. a folyamatban lévő ügyek iratait a jegyző darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át 2015. március 6-áig az illetékes járási hivatal számára.

A (2) bekezdésben foglaltak alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a járási hivatal jár a 2015 február 28-ig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben. Ezen ügyek ügyiratait a jegyző darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át 2015. március 6-ig az illetékes járási hivatal számára. Az átvételről a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfelet.

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva tájékoztatom, hogy az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyében 2015. március 1-től a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala jár el.

Kazincbarcikai Járási Hivatal


Elérhetőség

Cím: Kazincbarcika, Főt tér 39.
Tel.: 48-512-010


Ügyfélfogadás

Hétfő 8:00-12:00 13:00-16:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Csütörtök 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00


Ügyfélfogadás – Polgármesteri Hivatal Sajókaza

Hétfő 13:00-15:30
Szerda 13:00-15:30
Péntek 8:00-12:00