PÁLYÁZAT – Pénzügyi csoportvezető

Sajókazai Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Sajókazai Polgármesteri Hivatal
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony pénzügyi csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Sajókaza Községi Önkormányzat és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, könyvelés, éves és évközi pénzügyi mérlegek, jelentések, vagyonkimutatások, költségvetési beszámolók elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
•         középfokúképesítés, közgazdasági vagy pénzügyi számviteli szakképesítés,
•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
•         jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         megfelelő munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű ASP pénzügyi rendszer, KGR, EBR 42, ÖNEGM rendszer KIRA program ,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•         pontos, önálló munkavégzés
•         együttműködési képesség
•         nagyfokú teherbírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
•         szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolati példánya
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
•         fényképes szakmai önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyiltakozat-tételi eljárás lefolytatását,
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Zsuzsanna jegyző nyújt, a 48355001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Sajókazai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PMH/2204/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltató jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát indoklási kötelezettség nélkül az eljárás időtartama alatt fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Sajókaza Község Honlapján – 2021. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajokaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.