KORONAVÍRUS 2020

ÓVODA

Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a 152/2020. (IV.27) kormányrendelet alapján, az alábbiak szerint a Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda gyermekfelügyeletet szervez:

• Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés miatt vagy más ok miatt – ezt igényli.
• A gyermekének ügyeletet igénylő szülő felelőssége teljes tudatában, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Felhívom egyben a figyelmüket arra, hogy a nyilatkozat tartalmával kapcsolatosan az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni.
• Az ügyeletet kiscsoportos formában szervezzük meg, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani.
• A gyermeket az óvodaudvar kapujában fogadjuk.

Továbbá, kérem a tisztelt szülőket, hogy igényüket
előző nap 9:00-ig jelezzék.
Elérhetőségeink:
gezenguz.ovodavezeto@sajokaza.hu ; Tel: 48/355-119
Ügyelet: mindennap 6-18 óráig

Tisztelettel:
Petercsákné Fonó Andrea intézményvezető

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA

TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A májusi tananyagok kiosztására április 29-én és 30-án (szerdán és csütörtökön) kerül sor.
Az iskola dolgozói személyesen felkeresik Önöket otthonukban. Ezzel egyidőben a kiadott vonalas és kockás füzetek – amelyekben a gyerekek dolgoztak – beszedésre és értékelésre kerülnek.
A füzetekre a nevet és az osztályt mindenképpen rá kell írni.
A munkafüzetekben továbbra is otthon dolgozzatok, ezt csak tanév végén fogjuk beszedni.
Kérünk mindenkit, hogy ezt az információt ossza meg ismerőseivel, rokonaival, szomszédjaival, osztálytársaival.
További jó egészséget kívánunk mindenkinek.

SAJÓKAZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Nyomatékosan kérjük azon Falupolgárokat, akik külföldről utaznak haza Sajókazára, hogy MINDEN ESETBEN értesítsék az önkormányzatot megérkezésükkor! Ez mindenki érdeke!
polgarmester@sajokaza.hu ; titkarsag@sajokaza.hu ; 48/355-014 ; facebook.com/sajokaza

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! A pedagógusok a járványhelyzet előtt megírt dolgozatokat, tanulói munkákat természetesen már értékelték, a jegyeket az e-naplóba beírták. Május elején szeretnék átnézni az otthoni munkákat. A májusi tananyagok kiosztásakor beszedünk egy vonalas és egy kockás füzetet, amiben dolgoztak a gyerekek. Ezt átnézik a tanárok. A májusi tananyagok kiosztására előreláthatólag (ha a járványhelyzet lehetővé teszi) április utolsó napjaiban kerül sor. Addig a gyerekek tegyék rendbe ezt a két füzetet. Nevet és osztályt mindenképpen kell ráírni. A tananyag átadásakor az iskola dolgozói ezeket a füzeteket átveszik. Sajnos a munkafüzeteket most egyelőre nem tudjuk beszedni. Kérünk mindenkit, hogy ezt az információt ossza meg ismerőseivel, rokonaival, szomszédjaival, osztálytársaival, hiszen a megadott telefonszámokon és e-mail címeken nem tudjuk elérni a családok egy részét. További jó egészséget kívánunk mindenkinek.

HATÓSÁGI KARANTÉN – INFORMÁCIÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy községünkben négy személy tartózkodik hatósági karanténban!
Frissítés: 2020 április. 18.

SAJÓKAZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon (április 17.), minden 65 év feletti Sajókazai lakos részére, közel 500 darab mosható szájmaszk kerül kiszállításra. Ezúton köszönjük maszkkészítő önkéntesek áldozatos munkáját! Vigyázzunk Egymásra!

ÓVODA

A 7/2020 EMMI határozat alapján a sajókazai lakcímmel rendelkező óvoda köteles gyermekek (2020. augusztus 31-ig betölti a 3. évet) beiratkozása a veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus, illetve telefonon történik.
Email: gezenguz.ovodavezeto@sajokaza.hu ; Telefon: 30/455-7122

Kérem azokat a szülőket, akik óvodáztatási kötelezettségüket más településen lévő óvodában kívánják igénybe venni, haladéktalanul jelezzék óvodánk felé 2020. április 9-ig!
Amennyiben nem jeleznek automatikusan a Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda nyilvántartásába kerül a gyermekük.
Petercsákné Fonó Andrea intézményvezető

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola kéri a leendő (2020. szeptember 1-től) első osztályosok szüleit, hogy ha gyermeküket nem a helyi általános iskolába akarják beíratni, ezt jelezzék 2020. április 8-ig iskolánkban a 48/505-203 telefonszámon, vagy a kazasuli@gmail.com e-mail címen.
Amennyiben a szülő ezt a szándékát nem jelzi, úgy iskolánk (mint körzetes iskola) hivatalból felveszi a körzetébe tartozó tanköteles korú gyermekeket.
A járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozáshoz az idén előreláthatólag nem kell személyesen bejönni az iskolába, (automatikusan felvesszük a gyereket), a szükséges iratokat a tanév első napján kell majd bemutatni.
A felvételről iskolánk értesítést küld majd a szülőknek. Probléma esetén felvesszük a szülővel a kapcsolatot.
Kiss Éva igazgató

HATÓSÁGI KARANTÉN – INFORMÁCIÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy községünkben két személy tartózkodik hatósági karanténban!
Frissítés: 2020 április. 01

HULLADÉKKEZELÉS A HÁZI KARANTÉN ESETÉN

Figyelembe véve az új típusú koronavírus járvány hatásait és veszélyeit, az új vírus elleni védekezés érdekében a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi ellenőrzés, valamint a házi karantén alatt álló ingatlanhasználók számára az alábbiakat javasoljuk:

•Első sorban az Operatív Törzs, valamint az országos tisztifőorvos tájékoztatását kötelező figyelembe venni, miszerint a háztartásban keletkező hulladékot dupla hulladékgyűjtő zsákba szükséges csomagolni.
•A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban lévők mentesülnek a kötelező szelektív hulladékgyűjtés alól, a háztartásban keletkező hulladékot együtt kell gyűjteni a vegyes hulladékgyűjtő edényben (kivéve üveghulladék). Ennek oka, hogy a szelektív hulladék a telephelyeken kézi válogatással kerül szortírozásra, ami növeli a dolgozók megbetegedésének kockázatát a szelektív hulladék válogatása során.
•A hulladékot biztonságos, szakadásálló hulladékgyűjtő zsákba kell helyezni, vagy dupla zsákot kell használni (egyiket a másikba helyezve). Az önálló hulladékokat – pl. használt papír zsebkendő – nem szabad önmagában a hulladékgyűjtő edénybe dobni.
•A hulladékgyűjtő zsákokat csomózással vagy megkötéssel kell lezárni, a hegyes és éles tárgyakat törés és átlyukasztás biztos eldobható tartályba kell csomagolni.
•A zsákokat a lehető legbiztonságosabban kell tárolni, ezzel megelőzhető, hogy az állatok széttépjék és érintkezésbe lépjenek a hulladékkal, illetve, hogy széthordják.
•A maszkokat, zsebkendőket, gumikesztyűt, papírtörlőt használat után műanyag zsákokban kell gyűjteni. Ezeket a zsákokat becsomózva (anélkül, hogy összenyomnánk vagy összetömörítenénk) zárható fedelű kukába kell helyezni.

A szállításban résztvevő munkatársak és hozzátartozóik egészségének megóvása érdekében kérjük, hogy a fentieknek megfelelően szíveskedjenek eljárni.

KÖZSZOLGÁLTATÁS – ÉMÁSZ

Kedves Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében valamennyi személyes ügyfélszolgálati irodánkban 2020. március 16-tól ideiglenesen felfüggesztettük az ügyintézést. Javasoljuk, hogy válassza az önnek legkényelmesebb ügyintézési módot az átmeneti időszak alatt és intézze ügyeit online ügyfélszolgálatunkon, mobilalkalmazásunkon, e-mailben vagy telefonon.

Online ügyfélszolgálatunkon és mobilalkalmazásunkon az alábbi ügyeket intézhetik:
• Mérőállás diktálása, éves mérőóraállás fényképes rögzítése;
• Számla és egyenleg megtekintése;
• számlabefizetés;
• Elektronikus számlára váltás;
• Információ tervezett üzemszünetekről;
• Előrefizetős mérő feltöltése;
• Fogyasztóváltozás miatti szerződéskötés és szerződésfelmondás;
• Részfogyasztás módosítása;
• Számlázási cím módosítása;
• Műszaki igénybejelentés.

Jelen helyzetben a számlabefizetések legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja, ha a postahivatalok személyes látogatása helyett elektronikus fizetési lehetőségeink valamelyikét veszi igénybe. Rendezze számláit gyorsan és egyszerűen! Online ügyfélszolgálatunk a https://ker.elmuemasz.hu/ oldalon érhető el.

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelt Szülők! Köszönjük, hogy segítik gyermekeiket iskolai feladataik ellátásában.

Tájékoztatjuk Önöket az áprilisi tananyagok eljuttatásának a módjairól.
1. Az iskolában dolgozók elviszik a közvetlen családtagjaik, szomszédjaik részére a tananyagot.
2. A gyermekétkeztetést igénylő szülők március 30-án (hétfőn) átvehetik az óvodákban a gyermekétkeztetés rendje szerinti időpontokban az iskola dolgozóitól a tananyagot.
3. Akikhez a tananyag nem jut el a fent említett módon, postán kapják majd meg 1-2 napos csúszással.

A tananyagokat papír alapon mindenki megkapja, de digitális formában a KRÉTA felületen is megtalálható napi bontásban. A kiadott füzetekben legyen írásos nyoma az otthoni munkának, hiszen a tanévzáráskor erre még szükség lesz. Jó egészséget, jó munkát kívánunk mindenkinek

SAJÓKAZAI NAPPALI SZOCIÁLIS KÖZPONT

A Sajókazai Nappali Szociális Központ a segítségnyújtásra beérkezett igények és a korlátozott gondozói létszám miatt, 2020. 03. 30-tól (hétfő) az alábbi intézkedéseket vezeti be:

– a házi segítségnyújtás személyi gondozottjainak a vészhelyzet idejére csak az életvitelük fenntartásához elengedhetetlenül fontos tevékenységeket végezzük el
– a bevásárlásban és a gyógyszer ügyintézésben minden ellátottunknak és azoknak a polgároknak, akik ezt kérik, segítünk
– a munkavégzés racionalizálása miatt:
• a napi bevásárlás folyamatos
• hétvégi vagy nagyobb bevásárlásra minden héten, csütörtökön kerülhet sor
• gyógyszer felíratás és kiváltás, a postai utalványok feladása, minden héten keddi és csütörtöki napokon történik.

A feladat sokaságára való tekintettel mindenkitől türelmet és megértést kérünk! Továbbra is várjuk azon 65 év felettiek jelentkezését, akiknek a családjuk nem tudja megoldani a bevásárlást és gyógyszerügyintézést! Mi segítünk!

Ha segítségre van szüksége, hívja az 505-209 vagy 505-210 számot!

A Sajókazai Nappali Szociális Központ dolgozói a vészhelyzet idején is az élvonalban dolgoznak a közösségért, Önökért! Kérem, hogy vigyázzunk rájuk, magunkra, az időseinkre és egymásra! Jó egészséget! Fejtiné Nagy Erzsébet intézményvezető

SAJÓKAZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

a 70. életévüket betöltött sajókazai személyek részére

Tájékoztatom Önöket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján: „A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.”

A 2. § (2) bekezdése alapján: „Ha a 70. életévet betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.”

Mindezekre tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Aki igényli, annak az önkormányzat térítés ellenében napi egyszeri meleg étkezést biztosít. A szolgáltatás igénybevételéhez 2 db műanyag ételhordó és az igénylési nyomtatvány kitöltése szükséges. A térítési díjat havonta utólag kell fizetni számla ellenében. Az igénylő saját költségének terhére gondoskodunk élelmiszer, gyógyszer és tisztítószer beszerzéséről.

Bővebb felvilágosítást nyújtanak a Nappali Szociális Központ munkatársai az alábbi elérhetőségeken:
Sajókaza Nappali Szociális Központ
Tel.:505-209 ; 505-210
Email: nappali.szoc.skaza@parisat.hu

A vírus terjedése ellen mi magunk tehetünk a legtöbbet!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!

Rusznyák István
polgármester
_________________________________________________________________

COOP ZRT.

Tájékoztatjuk Önöket, a kialakult koronavírus helyzet miatt, 2020. március 23-tól a Sajókaza, Kossuth u. 26. sz alatti 510. sz. COOP ABC nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

HÉTFŐ – PÉNTEK
07:00 – 16:00
SZOMBAT
07:00 – 13:00
VASÁRNAP
ZÁRVA

_________________________________________________________________

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a következő szabályok érvényesek a tanácsadásokkal kapcsolatban:

A tanácsadási időpontok továbbra is változatlanok Csecsemőtanácsadás: Kedd
Terhestanácsadás: Csütörtök

Tanácsadásra csak egészséges gyermeket hozzanak! A gyermekkel egy, egészséges kísérő érkezhet! A tanácsadó várójában csak egy gyermek és kísérője tartózkodhat, a többiek kint várakozzanak! A belépést követően a mosdóban fertőtlenítő kézmosás elvégzése kötelező! A kötelező védőoltások nem maradhatnak el! Egészségünk a közös érdekünk! Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük! Kérjük a szülőket a fent leírtak szigorú betartására! Telefon: 48/355-720
_________________________________________________________________

SÓLYOM TELEPI ÓVODA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 20-tól a Sólyom telepi Óvodában az alábbi rend szerint vehetik át a jogosultak a déli meleg ételt:

12:00 – 12:30
Sólyom telep lakói
12:30 – 13:00
Szegfű utca lakói
13:00 – 13:30
Virág utca lakói
13:30 – 14:00
Bányász, Hegyalja, Május 1. utca lakói
Kérjük Önöket, hogy a fent megjelölt időpontokban, a várakozás során az 1 méteres távolságot tartsák be! Lehetőség szerint gyermekeket ne hozzanak magukkal! Kérjük, hogy türelemmel várakozzanak, mindenki meg fogja kapni az ételt! Köszönjük!
_________________________________________________________________

FOGÁSZAT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján 2020.03.17. napjától visszavonásig a fogászati szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók számára a nem sürgős fogászati beavatkozások elvégzését megtiltja, így csak sürgősségi ellátást lehet elvégezni.

FOGÁSZATI ÜGYELET
3720 Sajókaza, Petőfi utca 9.
Hétfő: 11:00 – 13:00
Kedd: 13:00 – 14:00
Péntek: 08:00 – 10:00
Telefonszám: +36-20-430-7078
_________________________________________________________________

KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

 • Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség
 • Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
 • Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!
 • Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
Hatósági ügyek: 06-48-795-060
Szociális ügyek: 06-48-795-060
Gyámügy: 06-48-795-060
Foglalkoztatási Osztály titkárság:06-48-510-070
Foglalkoztatási Osztály jelentkezés, időpontkérés: 06-48-313-758
jaras.kazincbarcika@borsod.gov.hu foglalkoztatas.kazincbarcika@borsod.gov.hu
_________________________________________________________________

KORMÁNYABLAK

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek.
A világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet. A kormányhivatalok és járási hivatalok további ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják az ügyfeleket; az időpont-foglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódhatnak.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („Kormányablak buszok”) ügyfélfogadása átmenetileg felfüggesztésre kerül.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, a kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat – a korábban tett rendelkezéstől függetlenül – kizárólag postai úton kézbesítik.
A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
A NAV 2,8 millió adózó személyi jövedelemadó bevallását készítette el, amit az ügyfélapuval rendelkező állampolgárok elektronikusan is véglegesíthetnek. Sokan azonban elfelejtik az ügyfélkapus felhasználónevüket és jelszavukat, amit eddig csak személyesen a kormányablakokban lehetett megismerni. A személyes találkozások számának csökkentése érdekében az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén mától nincs szükség személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.
Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre.
Továbbra is kérjük, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak.
_________________________________________________________________

KÖZSZOLGÁLTATÁS – ÉRV ZRT.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tólhatározatlan időtartamra bezárjuk a Társaság személyes ügyfélszolgálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait.Társaságunk korábbi fejlesztésekkel ügyfélbarát ügyintézési módokat alakított ki. Felhasználóink a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáiga személyes megkeresés helyett az alábbi,kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek segítségével tudjákaz ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálati irodák majdani megnyitásáról a www.ervzrt.hu honlapunkon tájékoztatjuk Felhasználóinkat.
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére.
ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.huweboldalon érhető el, mobil applikációnk letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból. Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltésepdf formátumban. Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési móddal.
ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Sorbanállás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP SimplePay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a mobil applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt Felhasználóink számára.
DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSE POSTAI ÚTON VAGY E-MAILBEN
Kitöltött nyomtatványainkat – mellékleteivel együtt – megküldhetik számunkra postai úton az ÉRV. Zrt. 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. címre, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu elektronikus levélcímre.
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK ÉSKÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.
_________________________________________________________________

KÖZSZOLGÁLTATÁS – ÉRV ZRT.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Figyelemmel a koronavírus magyarországi terjedésével összefüggésben hirdetett rendkívüli veszélyhelyzetre,felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a személyes érintkezések mellőzése érdekében, a víziközmű-szolgáltatási számlájuk ellenértékét a postán, csekken történő befizetés mellett az alábbi alternatív módokon is kiegyenlíthetik.
A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a befizetésekről a számlán szereplő határidőig mindenképp szíveskedjenek gondoskodni.
Mobiltelefonon keresztüli csekkbefizetés
A Magyar Posta iCsekk mobilalkalmazásán keresztül elég a telefonnal leolvasni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyás fizetéssel máris rendezhető a számla. Bankkártyás vásárlásnak minősül, így költségmentes.
Befizetés internetbankon keresztül
A sárga csekk akár internetbankon keresztül is befizethető. Fontos a közlemény mező kitöltése, melybe a számla sorszámát (a számla első oldalán a jobb felső sarokban található 7-tel kezdődő 10 jegyű számsor), és a Felhasználó azonosító számát (a számla első oldalán, jobb oldali bekeretezett részben található 3-al kezdődő 8 jegyű számsor) mindenképpen meg kell adni.A tranzakciónak lehet költsége.
Befizetés átutalással – akár internetbankon keresztül
Egyedi átutalással is teljesíthetők a befizetések a fentiekben megjelölt azonosítók közleményben történő feltüntetésével. Mivel banki átutalásról van szó, ennek lehet költsége.
Befizetés csekk automatán keresztül
A Magyar Posta csekk automatáiban is befizethető a készpénzátutalási megbízás. Amennyiben bankkártyával történik a befizetés, úgy a csekk eredeti formájában kerül visszaadásra az automata által, a befizetést magát pedig egy nyomtatott bizonylat igazolja. A tranzakció nem jár költséggel.
QR-kódos csekkbefizetés a Simple alkalmazáson keresztül
Három kattintással és a QR-kód leolvasásával kb. 10 másodperc alatt befizethető a csekk a Simple-ben eltárolt bankkártyával. A csekkfizetés átutalásnak minősül, mely költséggel járhat.
QR-kódos csekkbefizetés az Ön bankjának mobilalkalmazásán keresztül
Egyes bankok mobilapplikációja a csekk-beolvasásával, QR-kód leolvasásával biztosítja a készpénzátutalási megbízás teljesítését.
Banki ATM automatán keresztül A szolgáltatás segítségével gyorsan, sorban állás nélkül, a nap 24 órájában és hétvégén is végezhet befizetést bankszámlájáról az ATM-en keresztül.
_________________________________________________________________

KÖZSZOLGÁLTATÁS – ÉRV ZRT.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tólhatározatlan időtartamra Társaságunk az alábbi intézkedéseket hozta:

VÍZMÉRŐK LEOLVASÁSA
Társaságunk a vízmérők leolvasását előre nem látható ideig szünetelteti.
Tájékoztatjuk, hogy Felhasználóink részére továbbra is lehetőséget biztosítunk a vízmérőállás bejelentésére az ingyenesen hívható telefonszámunkon (06-80/22-42-42), online ügyintézési felületeinken (www.vizcenter.hu weboldalon vagy a Vízcenter mobilapplikációban), vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu címen.
A mérőállás bejelentésére (diktálásra) vonatkozó időszak a közüzemi szolgáltatási számla 3. oldalán van feltüntetve.
Tájékoztatjuk, hogy mérőállás-bejelentéshiányában, illetve a határidő után beérkezett mérőállás-közlése esetén, a fogyasztást a számlázott mérőállást megelőző 365 nap fogyasztásának átlagos mennyisége alapján, becsléssel állapítjuk meg. Lehetőség van ugyanakkor periódusfogyasztás rögzítésére a felhasználói jelzések alapján.
VÍZMÉRŐCSERE, ÉS -PLOMBÁLÁS
Társaságunk felfüggeszti a bekötési vízmérők és mellékvízmérők cseréjének, továbbá plombálásának végrehajtását.
Ez az intézkedés érinti a már előzetesen kiközölt, illetve egyeztetett időpontokat is.
A már leegyeztetett időpontok pótlása tekintetében a későbbiek folyamán egyeztetünk Felhasználóinkkal.
EGYES HELYSZÍNI KIVIZSGÁLÁSOK
Társaságunk átmenetileg felfüggeszt egyes helyszíni kivizsgálási tevékenységeket.
Ez az intézkedés érinti a már előzetesen kiközölt, illetve egyeztetett időpontokat is.
A már leegyeztetett időpontok pótlása tekintetében a későbbiek folyamán egyeztetünk Felhasználóinkkal.
KÉRJÜK FELHASZNÁLÓINK SZÍVES MEGÉRTÉSÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.
_________________________________________________________________

KÖZSZOLGÁLTATÁS – ÉRV ZRT.

Tisztelt Felhasználóink!

A kialakult járványügyi helyzetben ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Társaságunk területén a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható. Az ivóvíz minőségét a vonatkozó előírások szerint rendszeresen ellenőrizzük.
Társaságunk elhivatottan és felelősségteljesen végzi szolgáltatási feladatait, kiemelt figyelmet fordítva a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartására, valamint munkavállalóink egészségének megőrzésére.
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a vészhelyzetekre kidolgozott tervünket felülvizsgálva, aktualizálva számos óvintézkedést vezettünk be a megelőzés és a kialakult helyzetre való megfelelő felkészülés céljából, összhangban a kormányzati intézkedésekkel.
A pandémiás tervünkben rögzítetteket tudatosan, megfelelő ütemezéssel hajtjuk végre.
Társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyar Kormány által létrehozott Operatív Törzs ajánlásait, s ezen iránymutatások alapján hozzuk meg döntéseinket, intézkedéseinket. Új információk birtokában azonnal frissítjük utasításainkat, intézkedési tervünket.
A WHO, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményeit is figyelembe véve tájékoztatjuk Önöket, hogy az ivóvíztisztítási technológiák során alkalmazott fertőtlenítőszerek még akkor is megfelelő védelmet nyújtanak a koronavírus ellen, ha valamilyen nem várt oknál fogva azok bekerülnének a vízbázisba.
Az esetlegesen a fogyasztók által szennyvízbe juttatott vírusok az elvezető-rendszerekben való hígulás, valamint a szennyvízkezelési technológiák miatt nem jelentenek veszélyt a normál, egyébként is használatos védőeszközök használata mellett. Természetesen kérjük a felhasználókat, hogy kerüljék a szennyvízzel való közvetlen érintkezést, ahogyan eddig is.
A fentiekre való tekintettel javasoljuk Tisztelt Felhasználóinknak, hogy immunrendszerük erősítése érdekében rendszeresen fogyasszanak csapvizet, továbbá bátran használják a megfelelő higiénia biztosítása érdekében a vezetékes vizet.
A lakásokba érkező csapvíz előnye, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Nem szükséges tehát műanyag palackokban felhalmozni otthon flakonos vizeket, hiszen Magyarországon közel 100%-os a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottsága.
A fennálló veszélyhelyzeti időszak alatt javasoljuk továbbá, hogy a korábbi személyes ügyintézési módok helyett az online ügyintézést, valamint az elektronikus fizetési módokat részesítsék előnyben.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Mindannyiunk közös érdeke a víziközmű-szolgáltatás biztonságos fenntartása, ezért Társaságunk a továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy zavartalan szolgáltatást nyújtson a szolgáltatási területén élőknek.   Érv. Zrt
_________________________________________________________________

KÖZSZOLGÁLTATÁS – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk Önöket, figyelembe véve az új típusú koronavírus járvány hatásait és veszélyeit, az új vírus védekezés érdekében a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái 2020. március 16-tól további rendelkezésig zárva tartanak.

Ezen időszakban továbbra is teljes kapacitással működik a telefonos ügyfélszolgálat, illetve a megkereséseket emailben is fogadják munkatársaink. A postai úton érkező megkereséseket és a személyes ügyfeleket Cégünk átmenetileg nem fogadja. Továbbá a hulladékgyűjtő edényzetek Sajókazai Hulladékkezelő Centrumból történő kiszállítása következő értesítésig felfüggesztésre kerül.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁST (GYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS) VÁLTOZATLAN TARTALOMMAL BIZTOSÍTJUK!

info@bmhnonprofit.hu ; ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
+36 21 3500 111
_________________________________________________________________

SAJÓKAZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Sajókaza Község polgármestere arra kéri a lakosságot, hogy a külföldről hazaérkező polgárok lehetőleg tartózkodjanak otthon, ne látogassanak közösségi helyeket!
Szükség esetén a bevásárlásban és a gyógyszerellátásban a Sajókazai Nappali Szociális Központ dolgozói nyújtanak segítséget.
Ha a fenti segítségre van szükségük kérem, hívják az 505-209 vagy 505-210 számot

Rusznyák István
polgármester
_________________________________________________________________

SAJÓKAZAI NAPPALI SZOCIÁLIS KÖZPONT

A koronavírus kapcsán kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük a tisztelt Lakosságot, amennyiben tudomása van arról, hogy szomszédjában vagy közvetlen lakókörnyezetében, olyan idős ember él, aki segítségre szorul (élelmiszer beszerzés, gyógyszer beszerzés stb.) kérjük, feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nappali Szociális Központ
48/505-209
48/505-210
nappali.szoc.skaza@parisat.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

_________________________________________________________________

KONYHA – GYERMEKÉTKEZTETÉS

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus miatt kialakult iskola és óvodabezárásokra tekintettel az Önkormányzat az óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók részére biztosítja a gyermekétkeztetést, aki azt igényli.
A gyermekétkeztetést az önkormányzat fenntartásában lévő Gézengúz Napköziotthonos Óvodában (3720 Sajókaza, Rákóczi utca 21.), valamint a Sólyom telepi óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az étel elvitelével biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra között!
Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülő illetve a törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gézengúz Napköziotthonos Óvodában (3720 Sajókaza, Rákóczi utca 21.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt:
Arany János utca, Árpád fejedelem utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Nagykő utca, Papszer utca, Petőfi utca, Sajó utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Vértanúk utca.

A Sólyom telepi óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt:
Bányász utca, Hegyalja utca, Május 1. utca, Sólyom telep, Szegfű utca, Virág utca.

Az étel előre csomagolva kerül kiosztásra! Ételhordót nem kell a szülőnek biztosítania!
Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekétkeztetésre 2020. március 17-én (kedd) 16:00 óráig jelentkezzenek azok, akik még eddig nem jelezték szándékukat a Konyha 48/820-890-es telefonszámán!

__________________________________________________________________________

SAJÓKAZAI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:

 • Gyermekük tankönyveiért a holnapi napon (2020.03.17-én) jöjjenek be az iskolába 10.00 és 16.00 óra között. A tankönyvek mellé füzetek is kerülnek, a gyerekek ebbe dolgozzanak, ha vége a rendkívüli helyzetnek, ezt értékeljük majd. Kiosztjuk a megtanulandó tananyagot, amit 2020. március 31-ig kell a diákoknak megoldani, megtanulni. Újra megkapja mindenki a gyerekek azonosítóját, amellyel a KRÉTA elektronikus felületre tud belépni. A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében rokon, szomszéd csomagja is átvehető, ehhez táskát hozzanak magukkal!
 • Az április hónapra szóló tananyagot április 1-jén a kialakult helyzetnek megfelelő módon juttatjuk el Önökhöz.
 • A holnapi napon a március 16. előtti igazolásokat hozzák be. Adjanak le (ha van) telefonszámot, e-mail címet, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot.
 • Az iskolaügyeletet tart, halaszthatatlan ügyben, munkaidőben kereshetik az intézményt. Telefonszám: 48/505-203.
 • Egyéb (digitális) oktatási tananyagokat a későbbiekben az iskola Facebook oldalán találnak majd. Itt és a község honlapján tájékoztatjuk Önöket a szükséges tudnivalókról, ezt kövessék figyelemmel.
 • A kapott füzetekben legyen nyoma, hogy a gyerekek minden nap írnak (másolás, diktálás, rövid szövegalkotás), számolnak, jegyezzék le, hogy aznap mit olvastak. A szülők és nagyobb testvérek segítsenek a kisebbek tanulásában.
 • Aki a tankönyvét elvesztette, a www.tankonyvkatalogus.hu oldalon elérhető a tankönyv.
 • A tanulók nézzék az M5 csatorna oktató műsorait, amelyek már a mai naptól is nézhetőek.

Kérünk minden tanulót és szülőt, hogy kéréseinknek tegyen eleget. Vigyázzatok magatokra, vigyázzanak magukra, cselekedjünk felelősségteljesen.

Sajókaza, 2020. március 16.

Kiss Éva intézményvezető
_______________________________________________________________

HÁZIORVOS

Ha Önnél láz, köhögés, nehézlégzés jelentkezik és a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal fertőzött személlyel, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt:

Maradjon otthon és telefonon hívja háziorvosát!
Dr. Czenke Antal: 886-433
Dr. Korniss Attila: 886-477
Ha mégis valamilyen okból személyesen jelenik meg, ne üljön le a váróteremben, hanem azonnal jelezze ezt az asszisztensnek!

Háziorvosa kikérdezi Önt tüneteiről, utazási előzményeiről, a kontaktusra vonatkozó körülményekről. Ha a háziorvos a kikérdezés alapján gyanús/kivizsgálandó betegnek minősíti, mentőszállítást rendel. A kiérkező mentő beszállítja a területileg illetékes fekvőbeteg intézmény infektológiai osztályra, ahol elkülönítve fogják ápolni. Laboratóriumi vizsgálat céljából torokváladék mintát vesznek. Hazameneteléről a laboratóriumi eredmény és a klinikai állapota alapján a kezelő orvos dönt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

06-80-277-455 ; 06-80-277-456
További információ:
koronavirus@bm.gov.hu és koronavirus.gov.hu

A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata. Különösen javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt! A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés megállításához, ám viselése mások védelme érdekében javasolt, ha valaki légúti tünetektől szenved. Amennyiben valamilyen alapbetegsége (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, légzőszervi betegség, májbetegség, daganatos betegség) van, saját védelme érdekében viseljen maszkot!
Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet!

Külföldről hazaérkezett személyek részére javasolt a
14 napos önkéntes karantén!

__________________________________________________________________________

SAJÓKAZAI NAPPALI SZOCIÁLIS KÖZPONT

A Sajókazai Nappali Szociális Központ a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében 2020. 03. 17-től visszavonásig, az alábbi intézkedéseket vezeti be:

Idősek Nappali Ellátása

 • Az ellátás határozatlan ideig szünetel.
 • Az idősek klubja helyben étkezőinek az ételt kiszállítással biztosítjuk.

Szociális étkeztetés

 • A szociális étkeztetést minden igénybevevő számára 2020. 03. 18.-tól kiszállítással biztosítjuk.
 • Kérjük az igénybevevőket, hogy gondoskodjanak az étel szállítására alkalmas ételhordóról és azt juttassák el az intézményünkbe.

Házi segítségnyújtás

 • A házi segítségnyújtás szolgáltatást a személyi gondozásban lévők részére továbbra is változatlan feltételek mellett biztosítjuk. Gondos mérlegelés után, csak azokat a tevékenységeket végzik el a gondozók, amelyek feltétlenül fontosak az ellátottak életvitelének fenntartásához. .  A szociális segítésben részesülők számára csak bevásárlásról és gyógyszerellátásról gondoskodunk.

Család és gyermekjóléti szolgálat

 • Személyes ügyfélfogadáson csak sürgős, elengedhetetlen
 • Személyes ügyfélfogadáson csak sürgős, elengedhetetlen eseteket fogadnak. Várakozás az intézményen kívül történik. Lehetőség szerint, törekedjenek az előzetes időpont egyeztetésre.
 • Egyéb más esetekben telefonos és elektronikus elérhetőségeken keresztül folyik a kommunikáció és ügyintézés.
 • Családlátogatásra csak súlyos veszélyeztetéssel összefüggő feladatellátás esetén kerül sor.
 • Adománykezeléssel kapcsolatos feladatok szünetelnek.
 • Krízishelyzet esetén a szokásos eljárási rend szerint történik a feladatellátás.

Az ellátások nyújtásában, a kockázati tényezők figyelembe vételével, a lakosság egészségének védelmében még lehetnek módosítások, melyről azonnali tájékoztatást nyújtunk.

Sajókaza, 2020. 03. 16.

Fejtiné Nagy Erzsébet intézményvezető
_______________________________________________________________

RADVÁNSZKY BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus kapcsán kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 5 § értelmében, 2020. március 16-tól határozatlan ideig a Radvánszky Béla Művelődési Ház ZÁRVA TART!
Az intézmény rendezvényei és rendszeres foglalkozásai határozatlan ideig szünetelnek! Megértésüket köszönjük!
ÜGYELET
: Hétfő – Péntek: 08:00 – 16:00
Telefonszám: 48/355-048
Email: radvanszkykultur@gmail.com
_______________________________________________________________

SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadás – előre egyeztetett időpontban – kizárólag olyan ügyekben lehetséges, amelyek személyes megjelenést igényelnek (pl. haláleset anyakönyvezése). Az ügyek nagy része elektronikusan intézhető, ezen kívül emailben és telefonon is állunk rendelkezésükre.
Telefon: 48/355-001, 355-014 ; Email: titkarsag@sajokaza.hu
Amennyiben lehetséges, kérjük kerüljék a személyes megjelenést! Megértésüket köszönjük!
______________________________________________________________

KORMÁNYABLAK

A Kazincbarcikai Járási Hivatal kéri a kormányablakok ügyfeleit, hogy a veszélyhelyzet tartama alatt lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítania kormányablakokban.
Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
______________________________________________________________

KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kazincbarcikai Járási Hivatal döntése értelmében, 2020 március 17. napjától a települési ügysegédi feladatellátást felfüggeszti határozatlan időre. Az ügysegédi rendszer visszaállításáról a későbbiekben írásban tájékoztatjuk Önöket.
Elérhetőségek:
3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. ; jaras.kazincbarcikai@borsod.gov.hu
______________________________________________________________

MEGELŐZÉS

______________________________________________________________

A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI

2020. március 16.