IGAZOLÁS KIFÜGGESZTÉSRŐL

Alulírott, igazolom, hogy a

A HUAN10002 kódszámú és a Putnoki-dombság elnevezésű Különleges Madárvédelmi Területre vonatkozó fenntartási terv tervezetének véleményezési lehetőségéről szóló hirdetmény önkormányzatunknál kifüggesztésre került.