Felhívás parlagfű elleni védekezésre


parlagfu1Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó kül-és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
A megjelölt időpont után külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb mértéke 15000 Ft, legmagasabb összege 15 000 000 Ft. A bírság meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Kérem, hogy minden földtulajdonos szíveskedjen eleget tenni a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének.

Sajókaza, 2015. május 29.

Török Zsuzsanna
Jegyző