FELHÍVÁS – Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.
Fenti elvek megvalósítása érdekében 2024. évi költségvetésében is pénzösszeget különített el az önszerveződő közösségek működésének támogatására.
A pályázatokat írásban „Pályázati Adatlapon” kell benyújtani, melyhez csatolni kell az adatlapon feltüntetett mellékleteket is. A Pályázati Adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a
www.sajokaza.hu honlapról is.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 22.

⇓PÁLYÁZATI ADATLAP