Zöldhulladék-gyűjtés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2020 márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. A zöldhulladék gyűjtését 2020. március 2. – 2020. december 15. közötti időszakban kéthetente végezzük.

A zöldhulladékot az erre a rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el, illetve azokon a településeken, ahol van erre a célra rendszeresített gyűjtőedény, úgy természetesen a továbbiakban ezen edények is rendelkezésre állnak a zöldhulladék gyűjtés céljára.

A zsákokba, illetve gyűjtőedényekbe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el! Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el!

Kérjük a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarokba negyedévente 250 kilogramm nem veszélyes hulladék – köztük zöldhulladék – szállítható be ingatlanonként.