Új hulladékgyűjtő edények

kuka


A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás pályázati támogatásból új hulladékgyűjtő edényzetet biztosít a közszolgáltatási területén.

A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló – szürke színű edény, mely egyedi azonosító jellel ellátott – mellé, minden háztartás kap egy 120 literes szelektív, sárga-kék színű hulladékgyűjtő edényt is. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetből az egyedül élők igényelhetnek 60 l-est is.

A szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjáról később ad tájékoztatást a szolgáltató. Az edényzet átvételéhez szükséges kitölteni egy megállapodást, amely a Társulás mint átadó, valamint az átvevő természetes személy között jön létre. A megállapodás részletesen tartalmazza az edényzet tulajdonjogára, használatára, karbantartására, a felelősségvállalásra, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, azt aláíráskor legyenek szívesek kellő alapossággal áttanulmányozni.

Az edényzet előzetes értesítés alapján kerül kiszállításra.

Az edényzet átvétele – a megállapodás megkötése miatt – csak személyesen vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással lehetséges.

A 60 l-es edényzet igényléséhez szükséges, valamint a meghatalmazás nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban Fóris László ügyintézőnél ügyfélfogadási időben.