TÁJÉKOZTATÓ – KUTAK FENNMARADÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Engedély nélkül, vagy 1992. előtt szabályosan, de dokumentumok nélkül létesült kutak fennmaradási illetve üzemeltetési engedélyét 2020. december 31-ig lehet kérelmezni bírságmentesen. Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében a jogalkotó illetékmentessé tette a fenti eljárást, így a kút tulajdonosok a következő dokumentumokkal kérhetnek engedélyt.

Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak:
Ásott kút – ásott kút esetén üzemeltetési engedély:
• Kérelmező által kitöltött, aláírt, dátummal ellátott kérelem nyomtatvány
• Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
• Fotó (min. 2db)
• Tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata

Fúrt kút – fúrt kút esetén fennmaradási és üzemeltetési engedély:
• Kérelmező és kútfúró által kitöltött, aláírt, dátummal ellátott
kérelem nyomtatvány
• Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
• Fotó (min. 2db)
• Tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata
• Kútfúró oklevelének/bizonyítványának másolata

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően (2018. december 21. előtt) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízlétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31.-ig kérelmezi.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a kötelező feltételeket együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igény kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.
Az említettektől eltérő egyéb vízlétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósági végzi.

NYOMTATVÁNY

Vonatkozó jogszabályok:
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
• a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23. KvVM rendelet
• az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (Ivóvízcélú felhasználás esetén)