TÁJÉKOZTATÁS A KÖZKIFOLYÓK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

cimer


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sajókaza Község Önkormányzata rendeletet alkotott a közkifolyók használatának rendjéről, mely 2016. január 1. napján lép hatályba. Ennek megfelelően a közkifolyók vizét háztartási szükséglet céljára rendszeresen igénybe vehetik a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, vagy azok a lakók, akiket a közműves vízellátásból a szolgáltató kikötött. A közkifolyókról vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni tilos. A közkifolyókról fogyasztott víz díját az önkormányzat felé, háztartásonként 30 liter/fő/nap vízátalány figyelembe vételével tartoznak fizetni. A közkifolyó használati vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott mindenkori fogyasztási egységárral. A közkifolyó használati vízdíj összegét negyedévet követő 15. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján az önkormányzat javára megfizetni. A megfizetni elmulasztott vízdíjból keletkezett hátralék megfizetésére az ingatlan tulajdonosa és bejelentetett lakosa(i) egyetemlegesen kötelesek. A közkifolyót használóknak a Polgármesteri Hivatal által a elkövetkező időben kiküldött nyilatkozatot kitöltve és aláírva vissza kell juttatni a Hivatalba, mely alapján kerül megállapításra a közkifolyó használati vízdíj összege.