SZOCIÁLIS TŰZIFA

Sajókaza Község Önkormányzata, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 655 erdei köbméter tűzifára, 13.309.600,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült!

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy üresen áll. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.
A kérelmet formanyomtatványon keresztül lehet benyújtani, mely letölthető a www.sajokaza.hu honlapon vagy beszerezhető az alábbi intézmények egyikében: Polgármesteri Hivatal, Radvánszky Béla Művelődési Ház, Családsegítő Szolgálat, Nappali Szociális Központ.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 31.

KÉRELEM – SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSRA