PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)-(7) bekezdései alapján pályázatot hirdet a Sajókazai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató álláshely betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan időtartamú

A munkavégzés helye: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.

Munkaviszony jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 15 napon belül

A munkakör betöltésének kezdete: az elbírálást követően azonnal

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyvezetői feladatok ellátása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Meghatározott költségvetési támogatás keretei között, a helyi önkormányzat által megszabott irányelveknek megfelelően vezeti, tervezi, szervezi és irányítja a kft. egész tevékenységét, a településtisztasággal, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, gyakorolja a munkáltatói jogokat a kft. dolgozói felett. Szervezi és irányítja a közfoglalkoztatottak munkáját, elvégzi a közfoglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

Bérezés és egyéb járandóságok, juttatások: Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középfokú műszaki végzettség,

 • Legalább 1-3 éves közfoglalkoztatásban eltöltött vezetői gyakorlat,

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • Felsőfokú műszaki végzettség,

 • Európai Unió által támogatott pályázatok írásában, menedzselésében szerzett gyakorlat,

 • Építőiparban, mezőgazdasági termelésben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • Végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

 • Vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhessék,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zár ülést tartson,

 • Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 3:115. § (1), (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségről.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rusznyák István polgármester (telefon: 48/355-001) nyújt.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Rusznyák István polgármester részére – „Pályázat Nonprofit kft. ügyvezetői igazgatói állásra” megjelöléssel – címezve (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) kell benyújtani.

unnamed

A Helyi Érték Programban várjuk azon civil szervezetek pályázatait, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

 • A projektenként maximális igényelhető támogatás:

  500.000 Ft, a támogatási keret 30 millió forint.

 • 2019-ben az ország teljes területéről várjuk a pályázatokat.

 • Megvalósítási időszak: 2020. április 1 – december 31.

 • Az online pályázatok ÚJ beadási határideje: 2020. január 5.

A szakmai értékelésen túljutott pályázatok közül a nagyközönség választhatja majd ki online szavazás útján 2020 tavaszán, mely projektek nyerjék el az egyenként 500.000 Ft-os támogatást.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-ertek-program

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ellátási terület
2020. évi sormunka

kemenysepres_2020

Kéményseprési kisokos

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei mellett, több szolgáltató végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát.Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

 • Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. A katasztrófavédelem ügyfelei az időpont egyeztetését a következő linken –http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat–, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik, a többiek pedig ugyanezen a linken irányítószám alapján ki tudják keresni, hogy melyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.
 • Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken –http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35– a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.
 • Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprőés két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020.
 • Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság pályázatot hirdet járőrtárs beosztás betöltésére1200px-Insignia_Hungary_Police.svg (1)

A pályázat benyújtási határideje. 2020. 02.15.

Pályázati feltételek:

-cselekvőképesség, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely, érettségi bizonyítvány, büntetlen és feddhetetlen előélet, fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság.

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
(3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3 Tel: 48/510-550)

 

Részletes tájékoztató és a jelentkezési egységcsomag

Sajókaza