Ügytípusok


Általános igazgatás

⇓Lakó- és tartózkodási hely változtatása
⇓Másolat kérés a polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartásából
⇓Fakivágási engedély kiadása
⇓Méhészekkel kapcsolatos ügyek
⇓Hirdetményekkel kapcsolatos teendők
⇓Hagyatéki eljárás
Működési engedélyek
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
⇓Vadászati törvényből adódó jegyzői feladatok
⇓Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok
Birtokvédelmi ügyek
⇓Születés anyakönyvezése
⇓Házasságkötési szándék bejelentése
⇓Haláleset anyakönyvezése
⇓Hazai anyakönyvezés
⇓Honosítás

Adóigazgatás

Adó- és értékbizonyítvány
Építményadó
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás

Kérelem óvodáztatási támogatáshoz
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem

Szociális igazgatás

Kérelem települési támogatáshoz
Tájékoztató a szociális ellátásokkal kapcsolatban