ENERGETIKAI FEJLESZTÉS SAJÓKAZA MŰVELŐDÉSI HÁZÁN

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS SAJÓKAZA MŰVELŐDÉSI HÁZÁN
TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00148

Kedvezményezett neve: Sajókaza Községi Önkormányzat
Projekt címe: Energetikai fejlesztés Sajókaza művelődési házán
Támogatási összeg: 105 278 300 Ft
A támogatás mértéke: Projekt elszámolható költségeinek 100 % -a
A projektazonosító száma:  TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00148
A projekt fizikai befejezésének napja: 2023.02.28.

A projekt bemutatása:

Sajókaza Községi Önkormányzat jelen projekttel a település meghatározó kulturális központja, a művelődési ház energetikai korszerűsítését tűzte ki célul, mivel a településnek a TOP-3.2.1-16 felhívás által lehetősége adódott azon önkormányzati tulajdonú épület fejlesztésére, melyben a lakosok nagy része és a településre látogatók is biztosan megfordulnak a településen, hiszen a rendezvények helyszíne. Jelen projekt célja volt a TOP-3.2.1-16 felhívás céljával összhangban a hatékony, környezetkímélő energia felhasználás növelése, hosszú távon ezzel jelentős költségmegtakarítás elérése, CÉLCSOPORTJA B-A-Z megye kedvezményezett Kazincbarcikai járásában lévő település lakossága, EREDMÉNYE környezeti szempontok érvényesítése, HATÁSA megújuló energiaforrás felhasználás összes energiafelhasználáson belüli arányának növelése, hazánk által vállalat EU-s irányelveknek megfelelő eredménycélok teljesítése érdekében.

A beruházás részeként megvalósult az épületen:
– külső határoló szerkezetek hőszigetelése,
– nyílászáró csere,
– maximum HMKE fotovillamos rendszer telepítése a hőszivattyú villamos-energia igényére,
– fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések cseréje, kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
– hőszivattyú telepítése,
– akadálymentesítés.

A beruházással a település kulturális- és rendezvényhelyszín célját szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, a hőveszteség mértékének csökkentése valósult meg, a korszerű, környezetbarát technológiákra alapozott megoldások csökkentették a fajlagos fenntartási költségeket, illetve csökkentik majd az adott intézményre vonatkozó felújítási, karbantartási költségeket a következő időszakra nézve.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Megvalósult energetikai fejlesztés Sajókaza művelődési házán”
2023/02/22


Sajókaza Községi Önkormányzat 2021.02.02-n támogatást nyert a TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00148 azonosítószámú projektje a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívás keretében történő megvalósítására. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból nyújtott vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege 105,28 millió forint. A művelődési ház energetikai korszerűsítésével növekedett az épület energiaigényének hatékonysága, ezáltal a projekt hozzájárult az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához, mivel a beruházás eredményeként jelentősen csökkentek a fenntartási költségek.


Sajókaza Községi Önkormányzat a település művelődési háza, a kulturális, közművelődési funkciójú épülete energetikai adottságainak, hőtartásának javítását, a hőveszteség mértékének csökkentését, környezetkímélő energiafelhasználás növelését, hosszú távon ezzel jelentős költségmegtakarítás elérését tűzte ki célul.

A fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, kondenzációs kazán és hőszivattyú elhelyezése, napelemek telepítése a hőszivattyú többlet villamos energia igényére, akadálymentesítés) eredményeként környezeti szempontok érvényesültek, az épületben a megújuló energiaforrás felhasználás összes energiafelhasználáson belüli aránya növekedett. A korszerű, környezetbarát technológiákra alapozott megoldások csökkentették a fajlagos fenntartási költségeket, illetve csökkentik majd az adott intézményre vonatkozó felújítási, karbantartási költségeket a következő időszakra nézve.

A kivitelezési munkákat a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírt vállalkozási szerződés birtokában 2022 nyarán kezdték meg. A vállalkozó a Solar Építő Kft. volt. Műszaki átadás-átvétel 2022.12.08-n történt meg.

Az „Energetikai fejlesztés Sajókaza művelődési házán” című, TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00148 azonosító számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Széchenyi 2020 program keretében, a 3720 Sajókaza, Kossuth utca 10. hrsz.: 354. helyszínen valósult meg 105,28 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhíváson.