Felhívás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül gazdasági programot, fejlesztési tervet készít és fogad el.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti adottságok figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra.

A program összeállításához ezúton kérjük a lakosság és a civil szervezetek javaslatait, véleményét, olyan feladatok megfogalmazását, melyek megvalósítása hozzájárulhat Sajókaza további fejlődéséhez.

A gazdasági programban megjelölt feladatokat, azok ütemezését az önkormányzat éves költségvetésében kell rögzíteni.

Köszönettel vennénk, ha javaslataikat legkésőbb 2020. február 28-ig a titkarsag@sajokaza.hu email címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) eljuttatnák.

Köszönjük együttműködésüket!