Ebösszeírás

Common-dog-behaviors-explained

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Sajókaza Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2018. március 12-től 2018. április 30-ig

terjedő időszakban eb összeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója köteles az eb összeíráskor a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíráskor ebenként egy adatlapot kell kitölteni és visszajuttatni a Sajókazai Polgármesteri Hivatalba (3597 Sajókaza, Petőfi u.2.) Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelezettsége. Az adatlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban, vagy  letölthetőek a település honlapjáról – www. sajokaza.hu/önkormányzat/közérdekű adatok/nyomtatványok

⇓Ebösszeíró adatlap

Az adatlap leadásának határideje : 2018. április 30.

A benyújtott adatlapok valóságtartalmát a határidő letelte után ellenőrizni fogjuk!

A microchippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (p. szaporulat, eb elvesztése, elhullása, más tulajdonoshoz kerülése, új eb vásárlása) bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye –az állatvédelmi bírságról szóló 244/1988.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján – minimum 30.000,-Ft pénzbírság!

Kérem a Tisztelt Lakosság közreműködését az ebösszeírás zökkenőmentes lebonyolításában.

Sajókaza, 2018. március 5.

Török Zsuzsanna
jegyző

 

Sajókaza