Hírek

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Felhívjuk a szülők, törvényes képviselők figyelmét, hogy a rászoruló gyermekek részére a gyermekétkeztetést a tavaszi szünet idejére az önkormányzat ingyenesen biztosítja, a déli meleg főétkezés formájában.

A szünidei étkezés napjai:

2018. március 29. (csütörtök)
2018. április 03. (kedd)

Az ingyenese szünidei étkezést a tavaszi szünetben az önkormányzat fenntartásában lévő Konyhán (3720 Sajókaza, Ady E. u. 2.), valamint a Sólyom telepi óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az étel elvitelével biztosítjuk 12:00 és 14:00 óra között!

Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülő ill. törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Az étel tárolására nincs lehetőség, így az időpontot kérjük pontosan betartani!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Konyhán (3720 Sajókaza, Ady E. u. 2.) az alábbi utcákban lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt:

 • Arany János utca

 • Árpád fejedelem utca

 • Bajcsy-Zsilinszky utca

 • Dózsa György utca

 • Kossuth Lajos utca

 • Nagykő utca

 • Papszer utca

 • Petőfi utca

 • Sajó utca

 • Szent István utca

 • Széchenyi utca

 • Vértanúk utca

A sólyom telepi óvodában (3720 Sajókaza, Sólyom telep 2.) az alábbi lakó jogosultak vehetik át a déli meleg ételt:

 • Bányász utca

 • Hegyalja utca

 • Május 1. utca

 • Sólyom telep

 • Szegfű utca

 • Virág utca

Az étel előre csomagolva kerül kiosztásra! Ételhordót nem kell a szülőknek biztosítania!

Tájékoztatom továbbá, amennyiben gyermeke a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, köteles bejelenteni a távolmaradást és annak időtartamát!

Az óvodáskorú gyermeket kizárólag az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg a szünidei gyermekétkeztetést!

Török Zuzsanna
jegyző

Ebösszeírás

Common-dog-behaviors-explained

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Sajókaza Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2018. március 12-től 2018. április 30-ig

terjedő időszakban eb összeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója köteles az eb összeíráskor a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíráskor ebenként egy adatlapot kell kitölteni és visszajuttatni a Sajókazai Polgármesteri Hivatalba (3597 Sajókaza, Petőfi u.2.) Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelezettsége. Az adatlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban, vagy  letölthetőek a település honlapjáról – www. sajokaza.hu/önkormányzat/közérdekű adatok/nyomtatványok

⇓Ebösszeíró adatlap

Az adatlap leadásának határideje : 2018. április 30.

A benyújtott adatlapok valóságtartalmát a határidő letelte után ellenőrizni fogjuk!

A microchippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (p. szaporulat, eb elvesztése, elhullása, más tulajdonoshoz kerülése, új eb vásárlása) bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye –az állatvédelmi bírságról szóló 244/1988.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján – minimum 30.000,-Ft pénzbírság!

Kérem a Tisztelt Lakosság közreműködését az ebösszeírás zökkenőmentes lebonyolításában.

Sajókaza, 2018. március 5.

Török Zsuzsanna
jegyző

 

Radvánszky nap – Kiállítás

A kiállítás megtekinthető 2018. március 30-ig a Radvánszky-kastélyban.

Sajókaza