Hírek

KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK MENETREND SZERINTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ TÁMOGATÁS

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális juttatások terhére középiskolás tanulók részére a menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételére bérlettámogatást nyújthat.
Támogatásra jogosult az a középiskolai tanulmányokat folytató, nappali tagozatos tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 150%-át.

A támogatás mértéke a mindenkori tanulóbérlet szelvény mértékének 100%-a, de legfeljebb 5000 Ft.

A támogatás készpénzben történő kifizetése utólag az előző havi bérletszelvény leadása ellenében azzal egyidejűleg kerül sor.

A kérelemhez használható formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető vagy letölthető a www.sajokaza.hu honlapról. A kérelmekről az Igazgatási és Kisebbségi Bizottság dönt.

⇓NYOMTATVÁNY

ÓVODAI, ISKOLAI
ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális juttatások terhére óvoda, iskolai étkeztetési támogatást nyújt az életvitelszerűen Sajókazán élő és más település óvodájába, általános és középiskolájába járó tanköteles korú gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500 Ft-ot

A támogatás megállapításához a kérelem mellékleteként iskolalátogatási igazolást kell benyújtani! A támogatás kifizetése készpénzben, utólag számla ellenében történik. A számla tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig nyújtható be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelem benyújtásához nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.sajokaza.hu honlapról. A kérelmekről az Szociális és Kisebbségi Bizottság dönt.

Községi Önkormányzat

⇓NYOMTATVÁNY

ÓVODAI, ISKOLAI ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁS A
TELEPÜLÉS ÓVODÁJÁBA/ISKOLÁJÁBA JÁRÓ
TANKÖTELES GYERMEKEK RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális juttatások terhére óvoda, iskolai étkeztetési támogatást nyújt az életvitelszerűen Sajókazán élő és a település óvodájába, általános iskolájába járó tanköteles korú gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak.

A támogatás megállapításához a kérelem mellékleteként óvodai/iskolalátogatási igazolást kell benyújtani!

A kérelem benyújtásához nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.sajokaza.hu honlapról. A kérelmekről az Szociális és Kisebbségi Bizottság dönt.

Községi Önkormányzat

⇓NYOMTATVÁNY

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szociális juttatások terhére iskolakezdési támogatást nyújt azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak

  • a más település általános iskolájába járó sajókazai tanulók részére 5000 Ft/fő/tanév összegben,

  • a középiskola nappali tagozatos tanulói részére 10.000 Ft/fő/tanév összegben,

  • a főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatóknak 15.000 Ft/fő/tanév összegben.

A támogatás megállapításához iskolalátogatási illetve hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtani! A kérelem és az igazolás benyújtásának határideje 2019. október 30. Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő! Az iskolakezdési támogatás kifizetése készpénzben, pénztári kifizetéssel történik a benyújtási határidő leteltét követő 15. napig.

A kérelem benyújtásához nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.sajokaza.hu honlapról. A kérelmekről az Igazgatási és Szociális Bizottság dönt.

Községi Önkormányzat

NYOMTATVÁNY

 

Sajókaza